Proud Gaselle for 2016

Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de norske Gasellene i samarbeid med det som nå heter Bisnode Credit as. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker, og avisens journalister besøker og lager reportasjer på interessante og flinke bedrifter over hele landet.

Universal Bergen Logistics as tar stadig nye steg og er stolt og glad Gaselle for 2016.
Vi takker våre ansatte og kunder som har gjort dette mulig!

Gaselle: Smekker, spenstig og hurtig liten antilope
Gaselle: Rasktvoksende, lønnsom norsk bedrift

En gasellebedrift må ha:

 • levert godkjente regnskaper
 • minst doblet omsetningen over fire år
 • omsetning på over en million kroner første år
 • positivt samlet driftsresultat
 • unngått negativ vekst
 • vært aksjeselskap

 

Dagens Næringsliv has since 2003 awarded and presented the Norwegian Gazelles in conjunction with what is now called Bisnode Credit as.
It is awarded a national winner and winners in all Norwegian counties and newspaper reporters visiting and writes reports on interesting and clever businesses across the country.

Universal Bergen Logistics AS constantly taking new steps and am proud and pleased Gazelle for 2016.
We thank our employees and customers who have made this possible!

Gazelle: Slender, resilient and rapid small antelope
Gazelle: Fast-growing, profitable Norwegian business

A gazelle company must have:

 • submit approved accounting
 • at least doubled its turnover over four years
 • sales of over one million first year
 • overall operating profit
 • avoided negative growth
 • been corporation