Innførselsmerverdiavgift 2017

Fra januar 2017 blir det slutt på innkreving av merverdiavgift via Tollvesenet.

Alle varer skal fortolles som tidligere, men MVA opplysningen forsvinner fra tolldeklarasjonen.
Toll og særavgift belastes via tollkreditt eller blir krevd inn kontant som i dag.

MVA rapporteringen endres og importørene må selv melde inn beløpene til Skatteetaten.
Skatteetaten har sendt brev til alle bedrifter om dette.

I Altinn vil det komme en rapport hver måned med alle tolldeklarasjoner som er godkjent,
men denne rapporten viser ikke utregnet merverdiavgift.

UNIVERSAL LOGISTICS vil tilby sine kunder et tilleggsark sammen med fortollingen.
Dette vil vise den nødvendige informasjonen for utfylling.
For de som har mange fortollinger har vi også en løsning som kan summere alle tolldeklarasjonene.

Les mer på TOLL.NO og Skatteetaten.no

Vennligst ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe.