Innførselsmerverdiavgift 2017

Fra januar 2017 blir det slutt på innkreving av merverdiavgift…